Organized by:

Orthopaedic Education and Research Trust, Chandigarh

Helpline Number : +91 98729-00848

GET INFORMATION

National Faculty

Img
Dr.Arvind Prasad Patna
Img
Dr.Ashish Kumar Srivastava, Lucknow
Img
Dr.Anshu Shekhar , Raipur
Img
Dr.Attique Vasdev, Delhi
Img
Dr.Bharat Bahre, Delhi
Img
Dr.Chirag Thonse, Bangalore
Img
Dr.Deepak Chaudhary, Delhi
Img
Dr.Deepak Joshi, Delhi
Img
Dr.Himanshu, Ghaziabad
Img
Dr.Nishith Shah, Ahemdabad
Img
Dr.Prashant Modi, Jaipur
Img
Dr.Prateek Gupta, Delhi
Img
Dr.Prathmesh Jain, Ahemdabad
Img
Dr.Raj Kumar Amravati, Bangalore
Img
Dr.Rajeev Raman, Kolkata
Img
Dr. Reetyadyuti Mukhopadhyay, Delhi
Img
Dr.Roshan Wade, Mumbai
Img
Dr.Sagar Kakkatar, Nashik
Img
Dr.Sandeep Biraris, Mumbai
Img
Dr.Sanjay Singh, Mumbai
Img
Dr.Sanjay Trivedi , Ahemdabad
Img
Dr.Santosh Sahanand, Coimbatore
Img
Dr.Sheetal Gupta, Bhopal
Img
Dr.Shiv Chouksey, Delhi
Img
Dr.Shreyas Gajjar, Mumbai
Img
Dr.Sachin Tapasvi Pune
Img
Dr.Vikram Mhaskar New Delhi
Img
Dr.Vivek Mahajan New Delhi
Img
Dr.Vinay Pandey Varanasi
Img
Dr.Ankit Goyal, Delhi
Img
Dr.M S Dhillon, Chandigarh
Img
Dr.Ravi Gupta, Chandigarh
Img
Dr.Ram Kinkar Jha, Delhi